תנאי שימוש

 1. gamdesignbooks הינו אתר של חנות מקוונת המופעלת ע"י גם וגם – הוצאה לאור בדרך נוחה, מהירה קלה (שיקרא להלן: אתר גם וגם – הוצאה לאור, ”האתר") gamdesignbooks.com.
 2. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפופים לתקנון השימוש באתר ולשאר התנאים המופיעים באתר זה (להלן: ה"תקנון"), ומנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי לגולש מראש.
 3. כל שינוי בתנאי התקנון יחול על כלל משתמשי האתר באופן אוטומטי.
 4. האתר משמש לממכר שירותי עיצוב גרפי, בניית אתרים, הפקת ספרים ומכירת ספרים.
 5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים זכר ונקבה והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

ארכישה באתר: 

 1. זכות הרכישה באתר הינה לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.
 2. רכישה באתר תעשה באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל ע"י חברות האשראי בישראל בלבד.
 3. תנאי מוקדם לביצוע פעולת הרכישה באתר, הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה.
 4. ניתן לקבל את המוצרים הנמכרים באתר באמצעות שליח עד הבית.
 5. בעת ביצוע הזמנה באתר (טלפונית או בהזמנה ישירה), ולאחר קבלת אישור רכישה במייל, חובה על הלקוח/ה לוודא כי נתוני ההזמנה מדויקים ובמלואם (נתוני השם, כתובת וכו'). במידה וקיימת איהתאמה יש להודיע על כך באופן מידי לנציג האתר במייל ו/או בטלפון מס' 052-3951920.
 6. למען הסר ספק, היה והמזמין הזמין באתר, אך טעה בדגם ו/או בנתוני המוצר שהוזמן וכתוצאה מכך נדרשת החלפת המוצר, יהיה האתר רשאי לדרוש דמי טיפול עבור החלפת המוצר שבהזמנה ועלות המשלוח תחול על חשבון המזמין.
 7. החלפות מוצרים שהוזמנו תתאפשר רק במידה ולא נעשה במוצר כל שימוש לרבות פתיחת האריזה ולמעט הזמנות שהוכנו במיוחד עפ"י דרישת הלקוח.

בהמוצרים המוצעים באתר: 

 1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם מוצרים מקוריים בלבד.
 2. תנאי מוקדם לביצוע רכישה באתר הוא כי המוצר מצוי במלאי האתר.
 3. היה והמוצר אינו מצוי במלאי האתר, על אף הופעתו באתר, האתר לא יהיה מחויב במכירתו ו/או אספקתו ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.
 4. בכל מקרה של חוסר במלאי יעודכן הרוכש בכך ע"י נציג האתר.

גהצילומים המופיעים באתר: 

 1. הצילומים באתר הינם להמחשה בלבד.
 2. במידה ויחולו הבדלים בין הצילומים שבאתר למוצר שיסופק בפועל, הקריטריון הקובע הוא תיאור המוצר בהתאם לנוסח המלווה במודעת המוצר כפי שמופיע באתר (תיאור המוצר שבאתר במילים גובר והינו הקובע ומחייב על פני תצלום המוצר כפי שמופיע באתר).

דהמחירים באתר: 

 1. המחירים באתר כוללים מע"מ במעמב הרכישה, על פי הדין.
 2. משלוח בדואר רשום או ע"י שליח כפוף לתשלום נוסף בהתאם לדרישת נציג האתר בכפוף למשקל המשלוח.
 3. מעת לעת יבוצעו עדכוני מחיר באתר.
 4. היה ונפלה טעות בתוםלב בהקלדה של מחיר למוצר מסוים, האתר אינו מחויב לספק את המוצר.
 5. מובהר כי ככל שיחולו בזמן הקניה היטלים ו/או מיסים ו/או תשלומי חובה נוספים הם יתווספו למחיר המפורט האתר.
 6. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחירי המוצרים עפ"י שיקול דעת מנהלי האתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

המועדי אספקה: 

 1. אנו מתחייבים לספק את הסחורה תוך 14 ימי עסקים או כפי שיצוין ע"י נציג האתר, לא כולל שבתות וחגים.
 2. האתר אינו אחראי לאיחורים באספקת המוצר הנובעים מסיבות שאינן בשליטת האתר.
 3. במידה ואספקת המוצר אינה אפשרית, האתר רשאי לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו.
 4. ניתן לאסוף באופן עצמאי הזמנות שבוצעו באתר (לאחר קבלת הודעת sms) בימיםא' – ה' בשעות: 09:00-16:00 בתיאום מראש ממשרדי ההוצאה.

והחלפה/החזרת מוצרים: 

 1. המוצר נרכש באתר.
 2. החלפת מוצר תתאפשר כאשר המוצר ואריזתו שלמה ומקורית, לא נפתחו ולא נעשה בהם שימוש.
 3. כאשר הזמנת המוצרים הינה ספציפית ומיועדת עבורכם, אינה ניתנת לביטול ו/או להחלפה.

זביטול עסקה: 

 1. החזרת מוצר תתבצע בהתאם לנדרש בחוק עד 14 יום מתאריך הרכישה בצרוף חשבונית ובתנאי שהמוצר תקין, שלם ובאריזתו המקורית, וזאת בהתאם לתנאים הבאים:
 2. המוצר ואריזתו שלמים, לא נפתחו ו/או נעשה בו שימוש.
 3. על הלקוח/ה ליצור קשר בדוא"ל או טלפונית ולהודיע על רצונם בביטול העסקה.
 4. הסכום ששולם יוחזר באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש ברכישה ובאותו אופן (תשלומים). המוצר בניכוי דמי המשלוח שחויבו ובניכוי 5% מערך המוצר.
 5. הסכום שיוחזר יהיה שווי שהוחזר.
 6. האחריות ותשלום עבור הגעת המוצר בשלמותו לחברה תחול על הלקוח.

חמדיניות הפרטיות: 

 1. האתר מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת הרכישה.
 2. האתר מאובטח ברמה גבוהה, ולכן הוא עומד בדרישות האבטחה המחמירות של חברות כרטיסי האשראי ושרתי האתר עושים שימוש בפרוטוקול SSL.
 3. לשיפור אבטחת המידע האתר מאבטח את פרטי האשראי עפ"י דרישת התקן של חברות האשראי.
 4. החיוב בפועל מתבצע לאחר הצפנה וערבול פרטי האשראי ע"י משולם ופרטים אלו אינם נשמרים במערכת האתר.
 5. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח אליך הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים,) תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין בקבלת דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.
 6. מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף עת עשית שימוש באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
 7. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת עלפי חוק, ככל וידרש או ככל ותוטל עליו חובה עלפי דין.
 8. הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את המידע שמסופק על ידך במאגר המידע של האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.
 9. מילוי פרטי הלקוח הפוטנציאלי הנדרשים (לרבות שם, מספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים יאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם הלקוח הפוטנציאלי באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.

טקניין רוחני 

 1. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן האתר נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.
 2. אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י האתר.
 3. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 4. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות  גם וגם – הוצאה לאור ומוגנים עלפי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, גופנים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק עלידי המשתמשים וכדומה.
 5. חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלות בלעדית של  גם וגם – הוצאה לאור.
 6. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.

יכללי

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בחיפה.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית בנוגע לתקנון זה ו/או מכירה ו/או קניה באתר תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בחיפה.
 3. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 14 בדצמבר 2020 וניתן לשינוי בכל עת ע"י האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
 4. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הוא מודע לתקנון ומסכים לתנאיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 5. השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים שלעיל, ועצם הרכישה מהווה אישור והסכמה מלאה לתנאי השימוש בתקנון האתר.
 6. דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען כפי שציין המשתמש בהזמנה שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 10 ימי עסקים מן המשלוח.

יא. אחריות המוצר
 
 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע באתר, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר הוא על המשתמש בלבד.

אתר זה משתמש בקובצי Cookie כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.